Charakteristické znaky aukce

Každý průběh obchodování má své charakteristické znaky. A nejinak je tomu i u aukce. Ačkoliv se dražby liší podle metody, který určuje průběh aukce, existují znaky, které jsou společné pro všechny aukce. 

Znaky aukce:

Účel aukce

Aukce obecně znamená obchodování  na základě hlasování, kdy je dražená položka prodána účastníkovi s nejvyšší nabídkou. Na aukci můžete ušetřit mnoho peněz, zpravidla tento obchod bývá levnější, než nákup předmětu v obchodě nebo na internetu.

Počet účastníků

Každá aukce se liší počtem účastníků. Záleží to i na charakteru aukce. Existují případy, kdy se na dražbě vyskytuje několik prodávajících, které prodávají své zboží a kupující ho poptávají. Takové aukce se říká nabídková.

Nebo se můžete setkat s několika kupujícími, kteří přihazují a snaží se získat předmět od jednoho prodávajícího. Taková dražba je nejběžnější a říká se jí poptávková aukce.

Existuje však i případ, kdy dochází jak k poptávkové, tak nabídkové aukce. V takovém případě se na místě dražby nachází několik prodávajích a několik kupujících, kteří se snaží navzájem směňovat. Takové dražbě se říká dvojitá aukce.

Ceny

Pravidlem aukce je, že ceny udávají kupující prostřednictvím hlasování a prodávající je musí akceptovat. Aukce se mohou lišit. Aukce mohou mít nastavenou nejnižší nebo maximální cenu, za kterou může být zboží prodáno nebo koupeno.

Způsob přihazování

Aukce se mohou lišit způsobem přihazování. Existují uzavřené aukce, které probíhají na základě obálek proto, aby žádný jiný účastník nepřečetl, co je v nich napsáno. Kupující nebo prodávající v nich vypisují své nabídky. Tato aukce je typická například pro obchod s nemovitostmi.

Otevřené aukce nevyžadují žádné obálky, obchodování probíhá v místnosti a každý slyší, co druhý říká. Účastníci mohou opakovaně přihazovat a zároveň každý se dozví o výsledné ceně a majiteli.

 

Navštivte také

Doména www.euro-aukce.cz

Pagerank: 0

S-rank: 0

Návštěvnost: Doposud 11562 návštěvníků

Prodej / pronájem domény

Doména www.euro-aukce.cz je k dispozici k prodeji či k pronájmu. V případě vážného zájmu nás kontaktujte.

Kontaktní formulář