Historie aukcí

Aukce jako každé obchodování má svou historii. Než se zavede nějaká věc a začně být pro lidi běžnou součástí jejich životů, trvá to mnohdy i několik desetiletí. A u aukcí to platilo dvojnásob. Dříve byli aukce neoblíbené a považovaly se za neobvyklý způsob, jak sjednat výměnu zboží za peníze. Důvodem byla nepřipravenost trhu. Lidé byli zvyklí na směnu, která probíhala na základě výměny zboží za stanovenou cenu, která byla pro všechny stejná. 

Historie aukcí sahá až do roku 500 př. n. l. Známé jsou obchody v Babyloně, kde se každou chvíli pořádaly aukce s ženami, během kterých se rozhodovalo o jejich provdání. Nejednalo se však o nic nelegálního. Možná vás překvapí, že jinak než na základě dražby se sňatky neuzavíraly. Otcové dcer se snažili vydělat na svých dcerách a všichni to považovali za morální. V literatuře se uvádí, že tyto obchody probíhaly na základě americké metody. To znamená, že se postupně přihazovalo a ten, kdo nabídl nejvyšší cenu, tomu byla dívka svěřen a tomu sloužila. Pro tuto dobu bylo typické, že se s ženami zacházelo jako s otroky. Aukce začínaly se ženami, které licitátor považoval za nejkrásnější, a končily těmi nejméně hezkými.

Aukce se konaly také za doby říše Římské. Vojáci po každém vítězství zabavovali na dobytých územích vše hodnotné, co se následně dražilo.Dražili se jak zvířata a hodnotné věci, tak i otroci. Z dražby otroků šly výtěžky na další války a vojenské útoky. Takové jednání se objevuje jen u říše Římské, v jiných dobách si vojáci majetek většinou nechávali ke svému užitku. 

Aukce byly typické i pro Římany, které používali aukce jako dnešní exekutoři. Prodávali majetek dlužníků,  aby pokryli jejich dluhy. Majetek byl nedobrovolně zabaven.

v Evropě aukce nikdy nebyly příliš v oblibě. Zde probíhal obchod pouze na základě směny za předem danou cenu. V Anglii se těšila oblibě pouze takzvaná aukce při svíci. Pro tuto aukci je typické rozsvícení svíce na začátku obchodování. Následně se přihazovalo, dokud svíce nezhasla. Když svíce zhasla, poslední účetník, který přihodil, vyhrál aukci.

Do konce 17. století se téměř nedražilo,  aukce byly vnímány jako něco nevítaného. Konaly se zřídkakdy.

Na konci 18. století se aukce konaly častěji. Dražilo se převážně v hostincích a prodávalo se to, co lidé v domácnosti nevyužili. Tyto aukce se konaly velmi často. Charakteristické pro tuto dobu jsou tištěné katalogy, které se dávali potenciálním dražebníkům.

Dalo by se říci, že svou oblibu si našly až v 20. století. Vývoj internetu vedl k významnému nárůstu využívání aukcí. V současnosti probíhá přes internet 70% všech aukcí. S nástupem moderní techniky se draží mnohem více zboží, než bylo dříve možné.

Navštivte také

Doména www.euro-aukce.cz

Pagerank: 0

S-rank: 0

Návštěvnost: Doposud 11562 návštěvníků

Prodej / pronájem domény

Doména www.euro-aukce.cz je k dispozici k prodeji či k pronájmu. V případě vážného zájmu nás kontaktujte.

Kontaktní formulář