Rozdíl mezi aukcí a dražbou

Říkáte si, že aukce a dražba je to samé? Bohužel vás zklamu, není. Hodně lidí tyto slova používá jako synonymum, ale rozdíly mezi nimi jsou obrovské. Nedávno jsem se zúčastnila přednášky o aukcích, kde jem se poprvé seznámila s tímto společenským faux-paux.

V tomto článku se vám pokusím zprostředkovat mé postřehy a vysvětlit největší a nejvyznamnější rozdíly mezi těmito slovy. 

Rozdíl mezi aukcí a dražbou

Pojem dražba používají pouze prodávající. Zatímco aukci používají jak prodávající, tak kupující. Takže pokud přihazujete a snažíte se odkoupit předmět, vyvarujte se slovu dražba!

 Z předchozího odstavce se zdá, že se jedná o jedno a to samé. Ale není tomu tak. V případě dražby je hlavním účastníkem sám majitel, zatímco u prodejní aukce jsou hlavními účastníky kupující, kteří postupně přihazují. Samozřejmě je k obchodu potřeba obou, ale výsadní postavení je pouze na jedné straně.

Z právního hlediska lze nahlížet pouze na dražby. V současnosti chybí zákon o aukcích. K dispozici máme pouze zákon o veřejné dražbě, který definuje dražbu jako "veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby, konané na základě návrhu navrhovatele, při němž se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na předem určeném místě s výzvou k podávání nabídek a při němž na osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnictví nebo jiné právo k předmětu dražby, nebo totéž veřejné jednání, které bylo licitátorem ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání". 

Zatímco u dražby je nutné, abyste se dostali na místo určené k obchodu, u aukce máte možnost využít jakýkoliv elektronický prostředek, například počítač nebo telefon. Zapamatujte si tedy, že aukce je pojem pro elektronický způsob obchodu. Dražba je obchodování v místnosti za přítomnosti licitátora.

 

 

Navštivte také

Doména www.euro-aukce.cz

Pagerank: 0

S-rank: 0

Návštěvnost: Doposud 11561 návštěvníků

Prodej / pronájem domény

Doména www.euro-aukce.cz je k dispozici k prodeji či k pronájmu. V případě vážného zájmu nás kontaktujte.

Kontaktní formulář